PRZYPADKI KLINICZNE

POWRÓT

2016 Nov 2

Zastosowanie implantów NeO w przypadku wystąpienia wąskiego wyrostka zębodołowego.

2016 Nov 1

Augmentacja wyrostka zębodołowego z jednoczesną implantacją implantu NeO

2008 Jul

Etapowe podejście do implantu przy wsparciu rehabilitacji szczękowej

2008 Nov

Wykorzystanie właściwości implantu dla sukcesu w natychmiastowym obciążeniu SPI
i ARRP

2008 Sep

Wykorzystanie właściwości implantu dla powodzenia w natychmiastowej implantacji

2009 Jan

Korelacja między implantami_naturalnymi zębami oraz choroby przyzębia

2009 March

Natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie
i sterowana regeneracji kości - czy to możliwe?

2009 May

Jednoczesne sterowanie regeneracji kości
i wstawienienie implantu

2009 Nov

Technika pobierania wycisku w przypadku pełnego bezzębia żuchwy

2009 Sep

Wyzwanie w estetycznym odcinku
z perspektywy chirurgii

2010 Jul No1

Zarządzanie tkanką miękką wokół implantów Alpha Bio w strefie estetycznej w aspekcie protetyki

2010 Nov No2

Retrospektywne badanie wielu przypadków
z implantem SPI

2011 Aug No5

Bezpłatowość czy nie w strefie estetycznej

2011 Jan No3

Studium protetyki rehabilitacji bezzębnych pacjentów przy natychmiastowym obciążeniu

2011 Jan No4

Odbudowa przykręcana na implantach Multi Unit

2012 Jul No12

Rehabilitacja zagrożonych miejsc przy natychmiastowm obciążeniu

2012 Jul No13

Odbudowa pełnego zęba po ekstrakcji
w oparciu o najnowsze osiągniecia
w implantologii

2013 Feb No14

Jednoczesna regeneracja kości
i wprowadzenie implantu

2013 Feb No15

Jednoczesna Implantacja i podniesienie dna zatoki

2013 Feb No16

Zachowanie wyrostka zębodołowego po ekstrakcji

2013 Feb No17

Powiększenie wyrostka zębodołowego
w przedniej części z zastosowaniem trójwarstwowej metody GBR

2013 Jul No21

Regeneracja kości z natych_ implantacją
i odbudową prot_w odcinkach estetycznych

2013 Jul No21

Regeneracja kości z natych_ implantacją
i odbudową prot_w odcinkach esteteycznych

2013 Oct No25

Rozwiązania implantologiczne z użycim krótkich implantów przy zaniku szczęki

2014 Jan No18

Implantacja i odbudowa z zastosowaniem implantu I.C.E.

2014 Sep No27

Implantacja natychmiastowa

2015 Mar No28

Rehabilitacja zagrożonego przyzębia...przy zastosowaniu implantu SPI i filara estetycznego

2015 Nov No37b

Multi Unit w natychmiastowym obciążeniu przy odbudowie pełnego łuku

2015 Nov No40

Zastosowanie implantów wąskich
w odbudowie zębów przednich

2015 June No1

Autogenny przeszczep kości