Oczyszczony materiał wszczepialny

Naturalna kość wołowa Alpha-Bios GRAFT jest oczyszczonym materiałem hydroxyapatytowym, pozbawionym wszystkich składników organicznych. Właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne są bardzo podobne do tych, które posiada kość ludzka. Umożliwiają skuteczną integrację i wzrost komórek kościotwórczych. Unikalny proces produkcji tego produktu zapewnia stabilność kształtu przestrzennego oraz wyjątkową resorpcję krwi pacjenta.

Prosimy zapoznać się z instrukcją szczegółowego zastosowania granulatu naturalnego biomateriału.

Inne produkty z tej kategorii

membrana kolagenowa
regeneracja tkanki miękkiej