Standardowe Wiertła Chirurgiczne wykonane są z nierdzewnej stali chirurgicznej. Trwałe oznaczenia laserowe dotyczące średnicy. Kolorowy kod - dla łatwej identyfikacji kolejności nawiertów podczas zabiegu.

Stosowane w protokołach nawiercania wszystkich implantów Alpha Bio Tec.

Ważne:
• Wysokość końcówki wiertła jest uwzględniona
w obliczeniach głębokości wiertła.
• Długość wiertła jest mierzona od krawędzi ostrza do połowy oznaczonej głębokości.
• Wysokość końcówki wiertła zależy od średnicy wiertła i powinna być uwzględniona podczas zabiegu.

Długość ostrego zakończenia wiertła jest ujęta
w oznaczeniach/nacięciach w celu pomiaru głębokości (mierzona od wierzchołka wiertła do znakowanej głębokości nawiertu). Długość końcówki zależy od średnicy wiertła. Powinna być brana po uwagę podczas zabiegu.

  • Aktywna część długiego wiertła wynosi 19 mm.

  • Aktywna część krótkiego wiertła wynosi 13 mm.

    Prosimy o zapoznanie się z instrukcją stosowania wierteł, i protokołami nawiercania poszczególnych implantów.