Śruby Protetyczne

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Mocne i niezawodne

Wszystkie filary tytanowe dostarczane są ze śrubą protetyczną STLAS, z wyłączeniem filaru TLA 35, do którego dołączona jest śruba STLASH. Dla łatwiejszej identyfikacji śruby protetyczne dla platformy hexagonalnej są koloru niebieskiego. Dostępna jest również śruba specjalna służąca do wysunięcia zablokowanego filaru w implancie.

Śruby Protetyczne

Zastosowanie w specjalnych przypadkach

W przypadku konieczności częstego demontażu odbudowy zaleca się wymianę śruby STLAS na czarną STLAT. Śruba STLAT rekomendowana jest również do użycia w laboratorium protetycznym, a śruba STLAS jako śruba do ostatecznego przykręcenia pracy protetycznej w jamie ustnej pacjenta.

Rekomendowana siła przykręcania: 30 Ncm

Warianty produktu

Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Śruba Mocująca dla Multi Unit

6092

SF-N

Ø 2.1 mm

3.9 mm


Śruba Mocująca Laboratoryjna dla Multi Unit

6093

SFT-N


Śruba Protetyczna Laboratoryjna IH

5121

STLAT


Śruba Protetyczna Standardowa IH

5122

STLAS


Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Śruba Protetyczna Standardowa

5127

STLASH


Produkty kompatybilne