Gwarancja i Jakość

W Alpha Bio wierzymy, że prostota i rozwiązania najwyższej jakości są kluczem do skutecznego leczenia nawet najtrudniejszych przypadków klinicznych.

Gwarancja i jakość

W Alpha Bio wierzymy, że prostota i rozwiązania najwyższej jakości są kluczem do skutecznego leczenia nawet najtrudniejszych przypadków klinicznych.

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Nasza Gwarancja - Twój Spokój

Implanty Alpha-Bio Tec tworzone są z najwyższą starannością, dlatego zostały objęte dożywotnią gwarancją oraz spełniają międzynarodowe standardy najwyższej jakości.

Alpha-Bio Tec gwarantuje, że wszystkie produkty są wolne od wad materiałowych i/lub wykonania. Jednakże niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko w przypadku autoryzowanego nabywcy. Nie ma żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem tej gwarancji, która dotyczy przydatności produktu do konkretnego, określonego celu. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko i zobowiązania z tytułu korzystania z produktów, używanych w połączeniu 
z produktami niepochodzącymi z produkcji Alpha-Bio Tec.

Gwarancja zapewnia reklamację w przypadku wady implantu, a każdy przypadek medyczny odrzucenia implantu, pod względem zgłaszanych wad technicznych, podlega odrębnym badaniom. Wszystkie reklamowane przez Państwa implanty podlegają drobiazgowej kontroli technicznej zespołu badawczego Alpha-Bio Tec.

Produkty Alpha-Bio Tec są dopuszczone do sprzedaży w USA i posiadają znak CE zgodnie 
z Dyrektywą Rady 93/42/EWG i Poprawką 2007/47/WE. Produkty Alpha-Bio Tec są zgodne z ISO 13485:2003 oraz Kanadyjskim Systemem OcenyZgodności Urządzeń Medycznych (CMDCAS).

Jakość na najwyższym poziomie

Alpha-Bio Tec, aby utrzymać wysokie standardy i przestrzegać wszystkich wymogów regulacyjnych, opracowała i wprowadziła system jakości, który nadzoruje wszystkie etapy projektowania i produkcji. Dzięki temu zapewniają sprawny przebieg procesu produkcyjnego i poprodukcyjnego. Pozwala to na skupieniu się na tworzeniu wysokiej jakości produktów, minimalizując przy tym ryzyko wadliwych egzemplarzy.

Działania zespołu skoncentrowane są na zróżnicowanych potrzebach specjalistów w różnych krajach. Profesjonalne laboratorium Alpha Bio przy wykorzystaniu najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych prowadzi systematyczną i staranną kontrolę jakości, zgodną z najwyższymi międzynarodowymi standardami i normami.

Badania kliniczne potwierdzają, że prawidłowo wszczepione implanty Alpha Bio Tec zapewniają sukces kliniczny na poziomie 99,6%.

Implanty Alpha-Bio Tec:

Posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC i poprawką 2007/47/EC oraz Dyrektywę Rady 93/42/EEC i poprawką 2007/47/EC. Są dopuszczone do sprzedaży w USA* (dotyczy niektórych produktów)Spełniają główne standardy kontroli jakości EN ISO 13485: 2016 oraz Kanadyjski System Oceny Zgodności Urządzeń Medycznych (CMDCAS)

Zgodnie z polskim prawem produkty Alpha-Bio Tec. są zarejestrowane w URPL i posiadają Unijne Certyfikaty Jakości oraz Deklaracje Zgodności, które zostaną udostępnione na Państwa Życzenie.