Polityka prywatności

NOTA PRAWNA

Właścicielem strony internetowej w domenie www.alphabio.pl („Serwis”) jest Alpha Bio Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3A , Warszawa 00-193 wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451625 (zwana dalej „Alpha Bio Polska”). Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Alpha Bio Polska (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Alpha Bio Polska (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

REGULAMIN

1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.alphabio.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać. 2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Alpha Bio Polska oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego Alpha Bio Polska i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm). 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Alpha Bio Polska lub wykorzystywanych przez Alpha Bio Polska za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Alpha Bio Polska. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie. 6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu. 7. Alpha Bio Polska nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Alpha Bio Polska oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu sa zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności. 8. Alpha Bio Polska informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Alpha Bio Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Alpha Bio Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu. 9. Alpha Bio Polska zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lubcałego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. 10. Alpha Bio Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Alpha Bio Polska . ani nie będących w dyspozycji Alpha Bio Polska, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie. 11. Alpha Bio Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Alpha Bio Polska nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Alpha Bio Polska zostali poinformowani o możliwości powstania szkody. 12. Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

POLITYKA DOTYCZĄCA UŻYWANIA CIASTECZEK

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.alphabio.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu www.alphabio.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.alphabio.pl. Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)? Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać. Do czego stosowane są pliki Cookies? Ciasteczka są stosowane celem:- optymalizacji korzystania z serwisu internetowego- wygody użytkowania serwisu- dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników- do zbierania anonimowych statystykCiasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.Ciasteczka używane na stronie www.alphabio.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika. Z jakich plików Cookies korzystamy? Na stronie www.alphabio.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:- sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.- stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.Korzystając z serwisu www.alphabio.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google. Usuwanie plików Cookies Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

Klauzula obowiązku informacyjnego

ADMINISTRATOR, DANE KONTAKTOWE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alpha Bio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa („Administrator”). 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa lub elektronicznie – na adres iod@tuf.pl. 3. Twoje dane osobowe, udostępnione nam przez Ciebie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celach: (a) umożliwienia korzystania z formularza kontaktowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy; (b) związanych z udzieleniem odpowiedzi na Twoją wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą w odpowiedzi na zapytanie; (c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług; (d) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (jeżeli nie doszło do zawarcia umowy z Administratorem albo po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej z Administratorem); (e) archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwizacyjnych; (f) ewentualnego dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń. 5. Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, o czym mowa w pkt. (c) powyżej, zapytamy Ciebie o zgodę na kierowanie do Ciebie informacji handlowych drogą elektroniczną (SMS, MMS, e-mail), jak również o możliwość kierowania marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących na podstawie odrębnych przepisów (telefonowanie, SMS, MMS, e-mail). 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczna, w tym do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym, przesłania oferty, ewentualnego zawarcia umowy na produkty lub usługi Administratora lub kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego. 7. Wobec Ciebie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia udzielenia informacji na zapytanie przesłane drogą formularza kontaktowego, a jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług Administratora – przez okres świadczenia usług (obowiązywania umowy). 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki administratora danych osobowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 10. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, Twoje dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 11. Twoje dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych w czasie obowiązywania umowy będziemy przechowywać do momentu ustania obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 13. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, w tym Alpha Bio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Marketing Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tymi podmiotami łączy Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 14. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie kurierom, kancelariom prawnym. 15. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

PRAWA

16. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 17. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi. 18. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 19. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 20. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 21. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.