Za nami kolejne warsztaty przeprowadzone w ramach Akademii Alpha Bio Polska na zaproszenie Władz uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii. Studenci podczas intensywnego dnia zajęć mogli zapoznać się z zagadnieniami wprowadzającymi w świat implantologii.

Mój pierwszy implant

Dla uczestników szkolenia nasze warsztaty to szansa, by poznać podstawy implantologii w teorii, jak i w praktyce oraz procedury postępowania w leczeniu implantoprotetycznym. Dodatkowym atutem są nasi wybitni specjaliści – Konsultanci systemu Alpha-Bio Tec., którzy z wielką przyjemnością dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i cennymi wskazówkami, czerpanymi z codziennej pracy z pacjentami.

Warsztaty „Mój pierwszy implant” rozpoczęła część teoretyczna, podczas której Krajowy Konsultant systemu Bartłomiej Klęsk zaprezentował możliwości, jakie daje system implantologiczny Alpha-Bio Tec. opierając się na różnych przypadkach klinicznych. Studenci zapoznali się również z rodzajami uzupełnień protetycznych oraz z instrumentarium niezbędnym do przeprowadzenia procedur protetycznych i chirurgicznych. Zdobytą wiedzę wykorzystali w trakcie modułu praktycznego, podczas którego mieli szanse samodzielnie wykonać nawierty w kości fantomowej oraz wprowadzić implanty przy użyciu fizjodyspenserów firmy W&H Dentalwerk.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny, prezentując Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii, mogliśmy uczestniczyć w rozwoju młodego pokolenia, rozpoczynającego swoją przygodę z implantologią.

Dziękujemy za świetnie spędzony czas!

Do zobaczenia, Zespół Alpha Bio Polska.