Alpha Bios

Product Checker

Innowacyjny algorytm pozwoli wybrać produkt właściwy dla sytuacji klinicznej. Na podstawie wprowadzonych danych narzędzie wskaże rekomendowany implant oraz pasujące do niego elementy protetyczne.


Dostępne już wkrótce!