Klucz Dynamometryczny

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Klucz Dynamometryczny 10-45 Ncm

Umożliwia lekarzowi dokładne ustawienie zalecanego momentu obrotowego i przykręcenie elementu zgodnie z określoną procedurą chirurgiczną lub protetyczną.
Patrz: Siły Przykręcania.

Klucz Dynamometryczny

Warianty produktu

Produkty kompatybilne