Analogi Filarów

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Perfekcyjny zamiennik

Zamienniki elementów protetycznych zamontowanych już w jamie ustnej pacjenta. Do dyspozycji mamy analogi filarów Alpha Loc do protez typu Overdenture oraz analogi filarów Multi Unit (wspólny dla kątowych i prostych) do wielopunktowych prac przykręcanych. Analogi te zastępują wszystkie filary bez względu na jaką platformę protetyczną implantu zostały zamontowane.

Analogi Filarów

Rekomendowana siła przykręcania: 0 Ncm

Warianty produktu

Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Analog Filaru

4885

AFA