Filary AlphaLoc

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Właściwe utrzymanie protezy

System filarów AlphaLoc CS służą jako elementy retencyjne dla osiadających protez częściowych i całkowitych typu Overdenture dla implantów z połączeniem konikalnym standardowym CS (MultiNeO™ 3.75, 4.2 oraz 5.0mm). Konstrukcja elementów retencyjnych zapewnia właściwe utrzymanie protezy w sytuacji, gdy wartość kąta pomiędzy implantami zawiera się w przedziale 0-40 stopni. UWAGA: w przypadku protez osiadających należy pamiętać, aby proteza była prawidłowo wsparta przez tkanki miękkie.

Filary AlphaLoc

Najmniejsza szerokość na rynku

AlphaLoc mają najniższy wymiar pionowy (2,1mm) i najmniejszą szerokość w stosunku do innych filarów dostępnych na rynku, dzięki czemu są idealne w przypadku małej ilości miejsca. Zaletą jest lepsza estetyka oraz łatwiejsze zakładanie i zdejmowanie uzupełnienia w porównaniu do filarów TB.

Rekomendowana siła przykręcania: 30 Ncm

Warianty produktu

Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Filar AlphaLoc

3713

AA-3.5-CS

Ø 3.9 mm

4 mm

5.7 mm


Filar AlphaLoc

3710

AA-0.75-CS

Ø 3.1 mm

0.75 mm

2.4 mm


Filar AlphaLoc

3711

AA-1.5-CS

Ø 3.9 mm

2 mm

3.7 mm


Filar AlphaLoc

3712

AA-2.5-CS

Ø 3.9 mm

3 mm

4.7 mm


Filmy Produktowe