Nakładki Adhezyjne

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Idealne wsparcie dla odbudowy

Wykorzystywane jako bazy do wklejenia w gotowe, wielopunktowe prace przykręcane z poziomu filarów Multi Unit kątowych oraz prostych TCT-N w technologii CAD/CAM. Ich głównym zadaniem jest wsparcie wielopunktowej odbudowy przykręcanej z poziomu filarów i jednoczesne wyeliminowanie potencjalnej niedokładności wynikającej z błędów na modelu . W elementach zastosowano optymalną powierzchnię adhezyjną dla stabilności i niezawodnej adhezji do wyfrezowanej struktury.

Nakładki Adhezyjne

Wysoka jakość wykonania gwarantem idealnego dopasowania

Wykonane są zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji implantów Alpha Bio Tec w związku z czym uzyskana precyzja i dokładność gwarantują idealne dopasowanie odbudowy do implantu. Możliwość zastosowania jedynie z poziomu filarów kątowych i prostych Multi Unit.

Rekomendowana siła przykręcania: 20 Ncm

Warianty produktu

Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Nakładki Adhezyjne Rotacyjna

5029

TAC-TCT-N-R

Ø 4.7 mm

3.5 mm

4.0 mm

0.5 mm


Nr Kat.

Nazwa Kod.

Wymiar A

Wymiar B

Wymiar C

Wymiar D


Nakładki Adhezyjne Antyrotacyjne

5028

TAC-TCT-N

Ø 4.7 mm

3.5 mm

4.0 mm

0.5 mm


Produkty kompatybilne