Szczegóły:

Widoczne braki zębowe, resorpcja kości wyrostków zębodołowych, choroby przyzębia. Podjęto decyzję o wszczepieniu 3 implantów w projekcji zębów 45, 46, 47 oraz 2 implantów w projekcji zębów 36 i 37, oraz wykonaniu oprotezowania stałego. Zgodnie ze skanem CT szerokość grzbietu wyrostka w tych konkretnych miejscach wynosiła 5-6 mm. Zastosowanie standardowych implantów wymagałoby zastosowania zabiegów regeneracyjnych GBR w celu uzyskania minimum 2 mm kości od strony policzkowej. W celu uniknięcia dodatkowych zabiegów zdecydowano się na zastosowanie po stronie lewej wąskich implantów NeO o średnicy 3,2 mm oraz jednoetapowe wszczepienie implantów o tej samej średnicy wraz z dołożeniem materiału kościozastępczego po stronie prawej.

Szczegóły:

W toku postępowania wykonano cięcie przebiegające na szczycie wyrostka od zęba przedtrzonowego w kierunku dystalnym bez pełnego odwarstwiania płata. Wykonano w ustalonych pozycjach otwory zgodnie z sekwencją nawiertów, pierwsze za pomocą wiertła pilotującego do pełnej głębokości implantu, a następnie wiertłem 2,8 mm przez warstwę kortykalną (3-4 mm). Ostatecznie wprowadzono pięć implantów NeO o średnicy 3,2 mm i długości 13 mm.

Szczegóły:

Implanty zostały wprowadzone na szczycie wyrostka do poziomu zero. Od strony policzkowej zachowano szerokość 2 mm tkanki kostnej. Przykręcono śruby gojące. Widoczny Platform Switching pomiędzy implantami i śrubami gojącymi. Założono szwy.

Szczegóły:

Po stronie prawej również wprowadzono implanty do poziomu zero na szczycie wyrostka. Wykonano dodatkowo augmentację po stronie policzkowej przy użyciu substytutu kości wołowej oraz resorbowalnej membrany (AlphaBioGRAFT)

Szczegóły:

Zdjęcie kontrolne 3 miesiące po zabiegu wykazało dobrą osteointegrację oraz brak resorpcji wyrostka zębodołowego. Pobrano wyciski przy użyciu transferów CHC metodą łyżki zamkniętej. Przykręcono analogi implantów do transferów i wykonano model roboczy. Przymierzono strukturę metalową i na następnej wizycie oddano uzupełnienie w postaci mostu cementowanego.