Implantacja odroczona jest tą, którą stosujemy najczęściej jako wysoce przewidywalną i akceptowalną metodę leczenia. Mimo to, wykorzystanie natychmiastowej implantacji, szczególnie w strefie estetycznej, znacząco wzrosło, ze względu na to, że pacjenci oczekują od nas krótszego czasu leczenia.Celem tego studium przypadku jest zilustrowanie zastosowania wąskich implantów NeO w zabiegu natychmiastowej implantacji zaraz po usunięciu zębów.

Szczegóły:

59-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu, chcąc poprawić warunki estetyczne w odcinku zębów przednich. Po klinicznej i radiologicznej ocenie stwierdzono, że zęby 21 i 11 nie nadają się do odbudowy metodami standardowymi i zostały zakwalifikowane do usunięcia.Diagnostyka CBCT wykazała doskonały stan wyrostka zębodołowego, zarówno jeżeli chodzi o jego szerokość jak i wysokość, odpowiedni do przeprowadzenia zabiegu natychmiastowego wszczepienia implantów w dniu ekstrakcji zębów. Stwierdzono brak zmian okołowierzchołkowych oraz innych mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu.Zaproponowano pacjentce ekstrakcję zębów z jednoczesnym wykonaniem zabiegu natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem uzupełnieniem tymczasowym.Po wykonaniu pomiarów zdecydowano się na zastosowanie dwóch implantów NeO o średnicy Ø3,5 i długości 11.5 mm.

Szczegóły:

Kluczem do sukcesu w przypadku zastosowania implantacji natychmiastowej jest zachowanie jak największej objętości kości wyrostka zębodołowego. W związku z tym ekstrakcja zębów była przeprowadzona w sposób jak najmniej traumatyczny dla tkanek. Złamany korzeń zęba 11 został usunięty bez nadmiernego powiększenia zębodołu i bez uszkodzenia blaszki przedsionkowej.

Szczegóły:

Nawierty wykonano zgodne ze standardową sekwencją dla tej średnicy implantów NeO. Zastosowane wiertła stopniowane są idealnie dopasowane do kształtu implantu NeO.

Szczegóły:

Pierwszy implant NeO wprowadzono w przygotowany nawiert w projekcji zęba 21. Zwężający się kształt rdzenia i zmienna konstrukcja gwintów o zdolności kondensacji kości zapewnia wysoką stabilizację pierwotną.W projekcji zęba 11 również wprowadzono implant NeO, którego mikrogwinty i dwa rowki tnące w części górnej zmniejszają naprężenia na warstwę kortykalną wyrostka.

Szczegóły:

Dla zachowania tkanki kostnej od strony przedsionkowej implant NeO został wprowadzony dopodniebiennie pozostawiając szczelinę pomiędzy implantem, a blaszką przedsionkową.Szczelinę pomiędzy implantami, a tkanką kostną wypełniono Xenograftem (kość wołowa).

Szczegóły:

W dniu zabiegu wykonano i zamontowano uzupełnienie tymczasowe jako natychmiastowe obciążenie. Pierwszą wizytę kontrolną wyznaczono 7 dni po zabiegu.