Zabiegi w strefie estetycznej są jednym z największych wyzwań w przypadku uzupełnienia braków przy zastosowaniu implantów. Przypadek kliniczny przedstawia uzupełnienie pojedynczego zęba u młodej pacjentki z wysokimi oczekiwaniami estetycznymi. Do implantacji w miejscu wąskiego wyrostka zębodołowego zastosowano wąski implant NICE i odbudowę na filarze Ti Base CAD/CAM.

Szczegóły:

Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki (RTG, CBCT) podjęto decyzję o wszczepieniu wąskiego implantu o średnicy 3.2 mm ( NICE Alpha-Bio Tec.) oraz o przeprowadzeniu jednocześnie sterowanej regeneracji kości (GBR) w części przedsionkowej wyrostka zębodołowego.

Szczegóły:

W toku postępowania nacięto i odwarstwiono płat śluzówkowy, a następnie, po nawierceniu wyrostka zgodnie z sekwencjami nawiertów, wprowadzono implant NICE o długości 11,5 mm. Jednocześnie przeprowadzono zabieg sterowanej regeneracji kości (GBR) od strony przedsionkowej.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.