Przypadek kliniczny, w którym zastosowano zabieg natychmiastowej implantacji po usunięcia zęba 21 bez natychmiastowego obciążenia. W zabiegu zastosowano bogatopłytkową fibrynę (PRF), uzyskaną po odwirowaniu krwi własnej pacjenta. Użycie PRF w znacznym stopniu przyczynia się do przyspieszenia procesu odbudowy i gojenia miejsc okołozabiegowych.

Szczegóły:

Pacjentka lat 31 zgłosiła się ze złamanym poddziąsłowo zębem 21. Według wywiadu ząb po leczeniu kanałowym-wybielany średnio co 6 miesięcy. Odbudowa na wkk wątpliwa- pacjentka zdyskwalifikowana z leczenia protetycznego. Po wykonaniu CBCT zdecydowano o usunięciu zęba 21 z natychmiastową implantacją. W trakcie zabiegu w znieczuleniu miejscowym wykonano atraumatyczną ekstrakcję i natychmiastową implantację przy użyciu implantu NeO 3.75x13. Uzyskano stabilizację powyżej 35 Ncm, implant zamknięto śrubą, a zębodół wypełniono mieszaniną alphagraft z PRF.

Szczegóły:

Miejsce po ekstrakcji i natychmiastowej implantacji przykryto z zewnątrz bogatopłytkową fibryną (PRF) uzyskaną z odwirowanej krwi pacjenta.

Szczegóły:

Wykonano odbudowę czasową z korony kompozytowej przyklejonej od strony podniebiennej do zębów sąsiednich.

Szczegóły:

Faza gojenia przebiegła bez powikłań. Po 6 miesiącach wszczep odsłonięto, następnie po pobraniu wycisków wykonano koronę całoceramiczną na łączniku tytanowym. Dwa ostatnie zdjęcia przedstawiają wygląd pacjentki 2 miesiące po oddaniu pracy docelowej.