Szczegóły:

Sytuacja kliniczna przed rozpoczęciem leczenia. Pacjentka lat 73. Bezzębie w szczęce oraz uzębienie resztkowe w żuchwie. Po przeprowadzonym wywiadzie i diagnostyce podjęto decyzję o leczeniu implantoprotetycznym. Zadecydowano o wszczepieniu 4 implantów NeO w szczęce oraz 4 implantów NeO w żuchwie i wykonaniu protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc Alpha-Bio Tec..

Szczegóły:

Przeprowadzono pełną diagnostykę przedzabiegową. Pliki z badania CBCT oraz skany jamy ustnej (DualScan) pacjentki przesłano do laboratorium w celu wykonania szablonów chirurgicznych. Planowanie i przygotowanie szablonów zlecono laboratorium protetycznemu Wiligała LAB.

Szczegóły:

Szablony wydrukowano w technologii druku 3D. W trakcie zabiegu użyto narzędzi z kasety chirurgicznej GSTK do Chirurgii Sterowanej (Guided Surgery). W celu umocowania szablonów na bezzębnych wyrostkach użyto pinów lateralnych natomiast do wykonania otworów w śluzówce użyto narzędzi typu Punch.

Szczegóły:

Na jednej wizycie, przez szablony chirurgiczne wszczepiono 4 implanty NeO w szczęce oraz 4 implanty NeO w żuchwie. Do wykonania osteotomii oraz do wprowadzenia implantów również użyto narzędzi z kasety chirurgicznej GSTK (Guided Surgery).

Szczegóły:

Zabieg zakończono kontrolą radiologiczną.

Szczegóły:

Obraz kliniczny po 3 miesiącach gojenia. Po odkręceniu śrub gojących pobrano wyciski i zlecono wykonanie protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc Alpha-Bio Tec..

Szczegóły:

W pierwszej kolejności dobrano odpowiednie rozmiary zatrzasków Alpha Loc oraz wykonano metalowe konstrukcje wzmocnienia protez.

Szczegóły:

Następnie wykonano ocenę ich pasywności mierząc je w jamie ustnej pacjentki. W toku postępowania wykonano kolejne wizyty protetyczne związane z protezami całkowitymi.

Szczegóły:

Praca ostateczna. Oddanie protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc. Zastosowanie szablonów umożliwiło osiowe wprowadzenie implantów, dzięki czemu elementy utrzymujące protezy będą funkcjonowały prawidłowo.