Pacjent użytkujący uzupełnienia protetyczne ruchome w postaci protez szkieletowych zgłosił się, aby zaplanować leczenie stomatologiczne, którego celem ma być odtworzenie brakującego uzębienia z uwzględnieniem funkcji, estetyki i komfortu pacjenta.

Szczegóły:

Na podstawie wykonanego badania klinicznego oraz zdjęcia pantomograficznego zęby i ich korzenie obecne w jamie ustnej zakwalifikowano do usunięcia. Zabieg sanacji wykonano w warunkach znieczulenia miejscowego podczas jednej wizyty. Następnie wykonano wczesne całkowite protezy osiadające.

Szczegóły:

Po 12 tygodniach od przeprowadzonych ekstrakcji zębów wykonano CBCT, na podstawie którego zakwalifikowano pacjenta do leczenia implantoprotetycznego, którego plan obejmował wszczepienie 4 implantów w żuchwie i 4 implantów w szczęce z użyciem szablonów chirurgicznych. Docelowymi uzupełnieniami protetycznymi mają być protezy overdenture z wykorzystaniem belek protetycznych lub protezy osiadające z wykorzystaniem lokatorów. Planowanie i przygotowanie szablonów przeprowadzono z pomocą laboratorium Wiligała LAB.

Szczegóły:

W znieczuleniu miejscowym podczas jednej wizyty wszczepiono 8 implantów NeO Alpha-Bio Tec. Dental Implants- Global z wykorzystaniem kasety GSTK, uzyskując wysokie stabilizacje pierwotne wszczepów. W pierwszym etapie wszczepiono implanty w szczęce.

Szczegóły:

Następnie wszczepiono implanty w żuchwie. Założono śruby gojące. Wykonano kontrolne zdjęcie pantomograficzne oraz przeprowadzono korektę protezy do istniejących warunków. Gojenie przebiegało bez powikłań.Ze względu na sytuację epidemiologiczną dalszy etap leczenia – wykonanie docelowych uzupełnień protetycznych, planowany na kwiecień 2020 został odroczony.