WprowadzająceSzkolenie Implantoprotetyczne

dla lekarzy stomatologów

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Od wycisku do gotowej odbudowyprotetycznej - aspekty leczeniaz wykorzystaniem wszczepów dentystycznych

Szkolenie prowadzi:

mgr tech. dent.

Bartłomiej Klęsk

Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec.

Magister chemii, technik dentystyczny z 27-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik laboratorium techniki dentystycznej w renomowanej, prywatnej klinice stomatologicznej. Pierwsze prace implantoprotetyczne wykonał w 1993 roku.

Z producentem implantów Alpha-Bio Tec związany od początku działalności na rynku polskim. Od 25 lat, jako Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec, sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez Alpha Bio Polska. Testuje i opiniuje nowe produkty wprowadzane na rynek w Polsce. Pozostaje w stałym kontakcie z działem projektów i rozwoju Alpha-Bio Tec w Izraelu.

Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych szkoleń dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologówi protetyków.

Najbliższe terminy szkolenia

17-18
Lutego
2024
Warszawa
21-22
Września
2024
Warszawa

SzkolenieIndywidualne

Skontaktuj się z namii wybierz dogodny termin

O Szkoleniu

Dwudniowe Wprowadzające Szkolenie Implantoprotetyczne dla lekarzy stomatologów, którzy chcą rozpocząć przygodę z implantoprotetyką lub lekarzy, którzy wykonują już prace na implantach, ale chcieliby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, opiera się na wiedzy dotyczącej procedur i rozwiązań stosowanych w implantoprotetyce. Podczas szkolenia poznasz rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach wraz z doborem odpowiedniej odbudowy do konkretnej sytuacji klinicznej. Zajęcia podzielone są na 3 moduły, podczas których poznasz zasady biomechaniki obowiązujące w leczeniu implantoprotetycznym oraz etapy postępowania w części protetycznej i chirurgicznej. Zapoznasz się z elementami pracy zarówno kliniczno-gabinetowej, jak i laboratoryjnej i dowiesz się czego oczekiwać lub wymagać od technika dentystycznego.

Moduł praktyczny opierać się będzie na pracy przy profesjonalnym fantomie, podczas którego z pewnością nauczysz się pobierać wyciski z poziomu implantu oraz wyciski na łyżce otwartej i zamkniętej. Wykonasz koronę tymczasową oraz dowiesz się jak zamontować elementy retencyjne w protezie Overdenture w jamie ustnej pacjenta (fantom).

Program szkolenia

Moduł I:Wprowadzenie do leczenia implantoprotetycznego • Ocena warunków pacjenta• Biomechanika prac na implantach• Planowanie pracy przed etapem chirurgicznym -  współpraca z zespołem Chirurg-Protetyk-Technik

Moduł II:Rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach • Korona cementowana• Korona przykręcana• Mosty przykręcane i cementowane• Prace typu Overdenture• Szyny wskaźnikowe i szablony chirurgiczne ( zapoznanie się z technologią druku 3D)• Prace tymczasowe pojedyncze• Zapoznanie się z pełną gamą elementów protetycznych Alpha-Bio Tec.• Protokoły postępowania klinicznego oraz laboratoryjnego• Przepływ informacji pomiędzy gabinetem, a laboratorium• Przewidywalność ostatecznego wyniku leczenia implantoprotetycznego (jak uniknąć najczęściejpopełnianych błędów)

Moduł III:Warsztaty praktyczne • Techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów, wyciski na łyżce otwartej i łyżce zamkniętej)• Ocena pobranych wycisków• Wykonanie modeli implantologicznych z maską dziąsłową (modele gipsowe i drukowane 3D)• Protokoły postępowania z uzupełnieniami protetycznymi - przykręcanie prac w jamie ustnejpacjenta (fantom)• Wykonanie korony tymczasowej• Protokół postępowania z pracami typu overdenture• Repozycją/rebazacja/podścielanie prac overdenture (montaż czapek do protezy w jamie ustnejpacjenta (fantom))

"W trakcie szkolenia poznasz różnicę pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach"


Skontaktuj się z nami

MarlenaOleś

Zastępca Dyrektor Zarządzającej

Napisz maila

MałgorzataŻmich

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila

AnnaBrycka

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila