ZaawansowaneSzkolenie Implantoprotetyczne

dla lekarzy stomatologów

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Od zarządzania tkankami miękkimi do planowania i biomechaniki wielopunktowych uzupełnień protetycznych

Od zarządzania tkankami miękkimi do planowania i biomechaniki wielopunktowych uzupełnień protetycznych

Szkolenie prowadzi:

mgr tech. dent.

Bartłomiej Klęsk

Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec.

Magister chemii, technik dentystyczny z 27-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik laboratorium techniki dentystycznej w renomowanej, prywatnej klinice stomatologicznej. Pierwsze prace implantoprotetyczne wykonał w 1993 roku.

Z producentem implantów Alpha-Bio Tec związany od początku działalności na rynku polskim. Od 25 lat, jako Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec, sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez Alpha Bio Polska. Testuje i opiniuje nowe produkty wprowadzane na rynek w Polsce. Pozostaje w stałym kontakcie z działem projektów i rozwoju Alpha-Bio Tec w Izraelu.

Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych szkoleń dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologówi protetyków.

Najbliższe terminy szkolenia

18-19
Maja
2024
Warszawa

SzkolenieIndywidualne

Skontaktuj się z namii wybierz dogodny termin

O Szkoleniu

Zaawansowane Szkolenie Implantoprotetyczne kierowane jest do lekarzy, którzy wykonują już protetykę na implantach i chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu lub lekarzy, którzy ukończyli Wprowadzające Szkolenie Implantoprotetyczne. Szkolenie obejmuje wiedzę zarówno z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w strefach estetycznych wyrostka (zachowanie lub odtworzenie pierwotnego profilu wyłaniania), protetyki natychmiastowej w dniu implantacji, jak i planowania i biomechaniki prac przykręcanych z poziomu filarów pośrednich, klinicznych i laboratoryjnych etapów postępowania z mostami przykręcanymi oraz pracami typu Overdenture. Zapoznasz się również z technologią CAD/CAM i druku 3D oraz nauczysz się jak dobrać elementy systemu filarów pośrednich Multi Unit do konkretnego uzupełnienia przykręcanego.

Podczas warsztatów praktycznych wykonasz koronę tymczasową jako natychmiastowe obciążenie w dniu zabiegu, poznasz różnice pomiędzy wyciskami z poziomu implantów a wyciskami z poziomu filarów pośrednich oraz dowiesz się jak wykonać prawidłowy model z maską dziąsłową pod prace przykręcane. Zapoznasz się z zasadami dobierania elementów Systemu Filarów Multi Unit pod mosty przykręcane oraz belki do protez typu Overdenture. W dalszej części dowiesz się jak wykonać uzupełnienie tymczasowe na filarach pośrednich oraz dokonasz montażu elementów na modelu i w jamie ustnej pacjenta (fantom).

Program szkolenia

Moduł I:Wprowadzenie teoretyczne • Ocena warunków pacjenta• Planowanie pracy przed etapem chirurgicznym• Zarządzanie tkankami miękkimi w strefach estetycznych (profil wyłaniania)• Biomechanika prac przykręcanych (mosty i belki pod protezy Overdenture)• Techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów i z poziomu filarów)• Kliniczne i laboratoryjne etapy postępowania• Zapoznanie się z linią elementów protetycznych Systemu Filarów Multi Unit• Czynniki wpływające na wybór elementów protetycznych• Rozwiązywanie problemów klinicznych• Technologią CAD/CAM• Błędy w postępowaniu, błędy materiałowe

Moduł II:Warsztaty praktyczne • Wykonanie korony tymczasowej jako natychmiastowego obciążenia w dniu zabiegu• Pobieranie wycisków z poziomu implantów i z poziomu filarów• Wykonanie modeli pod uzupełnienie przykręcane z poziomu Multi Unit• Dobór elementów systemu• Montaż elementów na modelu i w jamie ustnej pacjenta (fantom)• Miara odlanej metalowej suprastruktury (most, belka) na modelu i jamie ustnej pacjenta (fantom)• Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na filarach Multi Unit

"W trakcie szkolenia poznasz różnicę pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach"


Skontaktuj się z nami

MarlenaOleś

Zastępca Dyrektor Zarządzającej

Napisz maila

MałgorzataŻmich

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila

AnnaBrycka

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila