ZaawansowaneSzkolenie Implantoprotetyczne

dla techników dentystycznych

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Najwyższe Standardy Nowoczesnej Implantologii

Techniczne aspekty leczenia implantoprotetycznego od A do Z

Szkolenie prowadzi:

mgr tech. dent.

Bartłomiej Klęsk

Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec.

Magister chemii, technik dentystyczny z 27-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik laboratorium techniki dentystycznej w renomowanej, prywatnej klinice stomatologicznej. Pierwsze prace implantoprotetyczne wykonał w 1993 roku.

Z producentem implantów Alpha-Bio Tec związany od początku działalności na rynku polskim. Od 25 lat, jako Krajowy Konsultant systemu Alpha-Bio Tec, sprawuje nadzór merytoryczny nad zawartością folderów produktowych, przygotowywanych przez Alpha Bio Polska. Testuje i opiniuje nowe produkty wprowadzane na rynek w Polsce. Pozostaje w stałym kontakcie z działem projektów i rozwoju Alpha-Bio Tec w Izraelu.

Doświadczony, wieloletni instruktor szkoleń produktowych i praktycznych szkoleń dla techników dentystycznych oraz lekarzy implantologówi protetyków.

Najbliższe terminy szkolenia

18-19
Maja
2024
Warszawa

SzkolenieIndywidualne

Skontaktuj się z namii wybierz dogodny termin

O Szkoleniu

W trakcie dwudniowego szkolenia zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu implantoprotetyki, obejmującymi aspekty biomechaniki, projektowania i wykonywania wszystkich typów uzupełnień protetycznych na implantach z uwzględnieniem procedur gabinetowych oraz laboratoryjnych. Nauczysz się jakie są rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach oraz które i dlaczego zastosować w konkretnych sytuacjach klinicznych.

W części praktycznej poznasz wszystkie elementy protetyczne stosowane w implantoprotetyce standardowej i cyfrowej. Nauczysz się jak wykonać model roboczy z maską dziąsłową, wykonasz koronę cementowaną i przykręcaną oraz belkę Doldera pod protezę typu Overdenture.

Program szkolenia

Moduł I:Wprowadzenie do leczenia implantoprotetycznego • Ocena warunków pacjenta• Biomechanika prac na implantach• Planowanie pracy przed etapem chirurgicznym - technik jako członek zespołu implantoprotetycznego

Moduł II:Rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach • Korona cementowana• Korona przykręcana• Mosty przykręcane i cementowane• Prace typu Overdenture• Prace hybrydowe• Szyny wskaźnikowe i szablony chirurgiczne - zapoznanie się z technologią druku 3D• Prace tymczasowe• Zapoznanie się z pełną gamą elementów protetycznych Alpha-Bio Tec.

Moduł III:Warsztaty praktyczne • Techniki pobierania wycisków (wyciski z poziomu implantów i z poziomu filarów)• Wykonanie łyżki indywidualnej• Ocena wycisków• Wykonanie modeli implantologicznych z maską dziąsłową - modele gipsowe i drukowane 3D• Wykonanie krok po kroku korony przykręcanej oraz korony cementowanej - do etapu metalu, bez olicowania• Wykonanie krok po kroku pracy Overdenture - kulki, belka, bez polimeryzacji

"W trakcie szkolenia poznasz różnicę pomiędzy standardową protetyką na zębach własnych pacjenta, a protetyką na implantach"


Skontaktuj się z nami

MarlenaOleś

Zastępca Dyrektor Zarządzającej

Napisz maila

MałgorzataŻmich

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila

AnnaBrycka

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Napisz maila