SZKOLENIA

POWRÓT
Podstawowe Szkolenie
Warszawa
Podstawowe Szkolenie Implantologiczne dla lekarzy stomatologów - Warszawa
Practiculum Implantologii
Gdańsk
Profesjonalne szkolenie w dziedzinie implantologii stomatologicznej prowadzone przez dr n. med. Violettę Szycik i Instytut VIVADENTAL.
Implantoprotetyka
Gdańsk
Dwudniowe szkolenie implantoprotetyczne dla lekarzy stomatologów - Gdańsk 1-2.06.2018