Zastosowanie Chirurgii Sterowanej w implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy.

Pacjent użytkujący uzupełnienia protetyczne ruchome w postaci protez szkieletowych zgłosił się, aby zaplanować leczenie stomatologiczne, którego celem ma być odtworzenie brakującego uzębienia z uwzględnieniem funkcji, estetyki i komfortu pacjenta.

Szczegóły:

Na podstawie wykonanego badania klinicznego oraz zdjęcia pantomograficznego zęby i ich korzenie obecne w jamie ustnej zakwalifikowano do usunięcia. Zabieg sanacji wykonano w warunkach znieczulenia miejscowego podczas jednej wizyty. Następnie wykonano wczesne całkowite protezy osiadające.

Szczegóły:

Po 12 tygodniach od przeprowadzonych ekstrakcji zębów wykonano CBCT, na podstawie którego zakwalifikowano pacjenta do leczenia implantoprotetycznego, którego plan obejmował wszczepienie 4 implantów w żuchwie i 4 implantów w szczęce z użyciem szablonów chirurgicznych. Docelowymi uzupełnieniami protetycznymi mają być protezy overdenture z wykorzystaniem belek protetycznych lub protezy osiadające z wykorzystaniem lokatorów. Planowanie i przygotowanie szablonów przeprowadzono z pomocą laboratorium Wiligała LAB.

Szczegóły:

W znieczuleniu miejscowym podczas jednej wizyty wszczepiono 8 implantów NeO Alpha-Bio Tec. Dental Implants- Global z wykorzystaniem kasety GSTK, uzyskując wysokie stabilizacje pierwotne wszczepów. W pierwszym etapie wszczepiono implanty w szczęce.

Szczegóły:

Następnie wszczepiono implanty w żuchwie. Założono śruby gojące. Wykonano kontrolne zdjęcie pantomograficzne oraz przeprowadzono korektę protezy do istniejących warunków. Gojenie przebiegało bez powikłań.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dalszy etap leczenia – wykonanie docelowych uzupełnień protetycznych, planowany na kwiecień 2020 został odroczony.


Protezy całkowite wsparte na lokatorach.

Szczegóły:

Sytuacja kliniczna przed rozpoczęciem leczenia. Pacjentka lat 73. Bezzębie w szczęce oraz uzębienie resztkowe w żuchwie. Po przeprowadzonym wywiadzie i diagnostyce podjęto decyzję o leczeniu implantoprotetycznym. Zadecydowano o wszczepieniu 4 implantów NeO w szczęce oraz 4 implantów NeO w żuchwie i wykonaniu protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc Alpha-Bio Tec..

Szczegóły:

Przeprowadzono pełną diagnostykę przedzabiegową. Pliki z badania CBCT oraz skany jamy ustnej (DualScan) pacjentki przesłano do laboratorium w celu wykonania szablonów chirurgicznych. Planowanie i przygotowanie szablonów zlecono laboratorium protetycznemu Wiligała LAB.

Szczegóły:

Szablony wydrukowano w technologii druku 3D. W trakcie zabiegu użyto narzędzi z kasety chirurgicznej GSTK do Chirurgii Sterowanej (Guided Surgery). W celu umocowania szablonów na bezzębnych wyrostkach użyto pinów lateralnych natomiast do wykonania otworów w śluzówce użyto narzędzi typu Punch.

Szczegóły:

Na jednej wizycie, przez szablony chirurgiczne wszczepiono 4 implanty NeO w szczęce oraz 4 implanty NeO w żuchwie. Do wykonania osteotomii oraz do wprowadzenia implantów również użyto narzędzi z kasety chirurgicznej GSTK (Guided Surgery).

Szczegóły:

Zabieg zakończono kontrolą radiologiczną.

Szczegóły:

Obraz kliniczny po 3 miesiącach gojenia. Po odkręceniu śrub gojących pobrano wyciski i zlecono wykonanie protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc Alpha-Bio Tec..

Szczegóły:

W pierwszej kolejności dobrano odpowiednie rozmiary zatrzasków Alpha Loc oraz wykonano metalowe konstrukcje wzmocnienia protez.

Szczegóły:

Następnie wykonano ocenę ich pasywności mierząc je w jamie ustnej pacjentki. W toku postępowania wykonano kolejne wizyty protetyczne związane z protezami całkowitymi.

Szczegóły:

Praca ostateczna. Oddanie protez całkowitych wspartych na zatrzaskach Alpha Loc. Zastosowanie szablonów umożliwiło osiowe wprowadzenie implantów, dzięki czemu elementy utrzymujące protezy będą funkcjonowały prawidłowo.


Natychmiastowa implantacja w strefie estetycznej przy użyciu implantu NeO.

Przypadek kliniczny, w którym zastosowano zabieg natychmiastowej implantacji po usunięcia zęba 21 bez natychmiastowego obciążenia. W zabiegu zastosowano bogatopłytkową fibrynę (PRF), uzyskaną po odwirowaniu krwi własnej pacjenta. Użycie PRF w znacznym stopniu przyczynia się do przyspieszenia procesu odbudowy i gojenia miejsc okołozabiegowych.

Szczegóły:

Pacjentka lat 31 zgłosiła się ze złamanym poddziąsłowo zębem 21. Według wywiadu ząb po leczeniu kanałowym-wybielany średnio co 6 miesięcy. Odbudowa na wkk wątpliwa- pacjentka zdyskwalifikowana z leczenia protetycznego. Po wykonaniu CBCT zdecydowano o usunięciu zęba 21 z natychmiastową implantacją. W trakcie zabiegu w znieczuleniu miejscowym wykonano atraumatyczną ekstrakcję i natychmiastową implantację przy użyciu implantu NeO 3.75x13. Uzyskano stabilizację powyżej 35 Ncm, implant zamknięto śrubą, a zębodół wypełniono mieszaniną alphagraft z PRF.

Szczegóły:

Miejsce po ekstrakcji i natychmiastowej implantacji przykryto z zewnątrz bogatopłytkową fibryną (PRF) uzyskaną z odwirowanej krwi pacjenta.

Szczegóły:

Wykonano odbudowę czasową z korony kompozytowej przyklejonej od strony podniebiennej do zębów sąsiednich.

Szczegóły:

Faza gojenia przebiegła bez powikłań. Po 6 miesiącach wszczep odsłonięto, następnie po pobraniu wycisków wykonano koronę całoceramiczną na łączniku tytanowym. Dwa ostatnie zdjęcia przedstawiają wygląd pacjentki 2 miesiące po oddaniu pracy docelowej.


Zastosowanie bogatopłytkowej fibryny (PRF) w zabiegu natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem.

W gabinecie Novodent Prywatny Ośrodek Stomatologii uzyskiwana jest bogatopłytkowa fibryna (PRF) z krwi własnej Pacjenta. Przyśpiesza ona gojenie, proces kostnienia i odbudowy. Prezentowany przypadek to zastosowanie PRF-u podczas implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem.

Szczegóły:

W pierwszym etapie zabiegu pobrano i odwirowano krew żylną w celu uzyskania bogatopłytkowe fibryny (PRF)

Szczegóły:

Na podstawie wykonanej diagnostyki zakwalifikowano zęba 21 do ekstrakcji. Podjęto decyzję o usunięciu zęba oraz na tej samej wizycie o wykonaniu zabiegu natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem.

Szczegóły:

W kolejnym etapie wszczepiono implant NeO Alpha-Bio Tec. Dental Implants- Global i uzupełniono szczelinę implant/zębodół preparatem PRF.

Szczegóły:

Następnie dopasowano filar tymczasowy PEEK i wykonano koronę tymczasową na podstawie kształtu zęba pacjenta i przygotowanego wcześniej szablonu z materiału szybkopolimeryzującego.

Szczegóły:

Dzięki możliwości przeprowadzenia takiego zabiegu, Pacjent mógł wyjść zaopatrzony w koronę tymczasową, zamontowaną bezpośrednio do wszczepionego implantu. Dodatkowo, zastosowanie PRF-u przyspieszyło w późniejszym okresie proces gojenia tkanek.


Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym obciążeniem w strefie estetycznej przy użyciu implantu NeO

Implantacja odroczona jest tą, którą stosujemy najczęściej jako wysoce przewidywalną i akceptowalną metodę leczenia. Mimo to, wykorzystanie natychmiastowej implantacji, szczególnie w strefie estetycznej, znacząco wzrosło, ze względu na to, że pacjenci oczekują od nas krótszego czasu leczenia.
Celem tego studium przypadku jest zilustrowanie zastosowania wąskich implantów NeO w zabiegu natychmiastowej implantacji zaraz po usunięciu zębów.

Szczegóły:

59-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu, chcąc poprawić warunki estetyczne w odcinku zębów przednich. Po klinicznej i radiologicznej ocenie stwierdzono, że zęby 21 i 11 nie nadają się do odbudowy metodami standardowymi i zostały zakwalifikowane do usunięcia.

Diagnostyka CBCT wykazała doskonały stan wyrostka zębodołowego, zarówno jeżeli chodzi o jego szerokość jak i wysokość, odpowiedni do przeprowadzenia zabiegu natychmiastowego wszczepienia implantów w dniu ekstrakcji zębów. Stwierdzono brak zmian okołowierzchołkowych oraz innych mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu.
Zaproponowano pacjentce ekstrakcję zębów z jednoczesnym wykonaniem zabiegu natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem uzupełnieniem tymczasowym.
Po wykonaniu pomiarów zdecydowano się na zastosowanie dwóch implantów NeO o średnicy Ø3,5 i długości 11.5 mm.

Szczegóły:

Kluczem do sukcesu w przypadku zastosowania implantacji natychmiastowej jest zachowanie jak największej objętości kości wyrostka zębodołowego. W związku z tym ekstrakcja zębów była przeprowadzona w sposób jak najmniej traumatyczny dla tkanek. Złamany korzeń zęba 11 został usunięty bez nadmiernego powiększenia zębodołu i bez uszkodzenia blaszki przedsionkowej.

Szczegóły:

Nawierty wykonano zgodne ze standardową sekwencją dla tej średnicy implantów NeO. Zastosowane wiertła stopniowane są idealnie dopasowane do kształtu implantu NeO.

Szczegóły:

Pierwszy implant NeO wprowadzono w przygotowany nawiert w projekcji zęba 21. Zwężający się kształt rdzenia i zmienna konstrukcja gwintów o zdolności kondensacji kości zapewnia wysoką stabilizację pierwotną.

W projekcji zęba 11 również wprowadzono implant NeO, którego mikrogwinty i dwa rowki tnące w części górnej zmniejszają naprężenia na warstwę kortykalną wyrostka.

Szczegóły:

Dla zachowania tkanki kostnej od strony przedsionkowej implant NeO został wprowadzony dopodniebiennie pozostawiając szczelinę pomiędzy implantem, a blaszką przedsionkową.

Szczelinę pomiędzy implantami, a tkanką kostną wypełniono Xenograftem (kość wołowa).

Szczegóły:

W dniu zabiegu wykonano i zamontowano uzupełnienie tymczasowe jako natychmiastowe obciążenie. Pierwszą wizytę kontrolną wyznaczono 7 dni po zabiegu.


Zastosowanie wąskiego implantu NeO z platformą CHC w sytuacji wąskiego wyrostka zębodołowego

Szczegóły:

Widoczne braki zębowe, resorpcja kości wyrostków zębodołowych, choroby przyzębia. Podjęto decyzję o wszczepieniu 3 implantów w projekcji zębów 45, 46, 47 oraz 2 implantów w projekcji zębów 36 i 37, oraz wykonaniu oprotezowania stałego. Zgodnie ze skanem CT szerokość grzbietu wyrostka w tych konkretnych miejscach wynosiła 5-6 mm. Zastosowanie standardowych implantów wymagałoby zastosowania zabiegów regeneracyjnych GBR w celu uzyskania minimum 2 mm kości od strony policzkowej. W celu uniknięcia dodatkowych zabiegów zdecydowano się na zastosowanie po stronie lewej wąskich implantów NeO o średnicy 3,2 mm oraz jednoetapowe wszczepienie implantów o tej samej średnicy wraz z dołożeniem materiału kościozastępczego po stronie prawej.

Szczegóły:

W toku postępowania wykonano cięcie przebiegające na szczycie wyrostka od zęba przedtrzonowego w kierunku dystalnym bez pełnego odwarstwiania płata. Wykonano w ustalonych pozycjach otwory zgodnie z sekwencją nawiertów, pierwsze za pomocą wiertła pilotującego do pełnej głębokości implantu, a następnie wiertłem 2,8 mm przez warstwę kortykalną (3-4 mm). Ostatecznie wprowadzono pięć implantów NeO o średnicy 3,2 mm i długości 13 mm.

Szczegóły:

Implanty zostały wprowadzone na szczycie wyrostka do poziomu zero. Od strony policzkowej zachowano szerokość 2 mm tkanki kostnej. Przykręcono śruby gojące. Widoczny Platform Switching pomiędzy implantami i śrubami gojącymi. Założono szwy.

Szczegóły:

Po stronie prawej również wprowadzono implanty do poziomu zero na szczycie wyrostka. Wykonano dodatkowo augmentację po stronie policzkowej przy użyciu substytutu kości wołowej oraz resorbowalnej membrany (AlphaBioGRAFT)

Szczegóły:

Zdjęcie kontrolne 3 miesiące po zabiegu wykazało dobrą osteointegrację oraz brak resorpcji wyrostka zębodołowego. Pobrano wyciski przy użyciu transferów CHC metodą łyżki zamkniętej. Przykręcono analogi implantów do transferów i wykonano model roboczy. Przymierzono strukturę metalową i na następnej wizycie oddano uzupełnienie w postaci mostu cementowanego.


Leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej wyrostka przy użyciu wąskiego implantu

Zabiegi w strefie estetycznej są jednym z największych wyzwań w przypadku uzupełnienia braków przy zastosowaniu implantów. Przypadek kliniczny przedstawia uzupełnienie pojedynczego zęba u młodej pacjentki z wysokimi oczekiwaniami estetycznymi. Do implantacji w miejscu wąskiego wyrostka zębodołowego zastosowano wąski implant NICE i odbudowę na filarze Ti Base CAD/CAM.

Szczegóły:

Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki (RTG, CBCT) podjęto decyzję o wszczepieniu wąskiego implantu o średnicy 3.2 mm ( NICE Alpha-Bio Tec.) oraz o przeprowadzeniu jednocześnie sterowanej regeneracji kości (GBR) w części przedsionkowej wyrostka zębodołowego.

Szczegóły:

W toku postępowania nacięto i odwarstwiono płat śluzówkowy, a następnie, po nawierceniu wyrostka zgodnie z sekwencjami nawiertów, wprowadzono implant NICE o długości 11,5 mm. Jednocześnie przeprowadzono zabieg sterowanej regeneracji kości (GBR) od strony przedsionkowej.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.

Szczegóły:

Po okresie gojenia tkanek twardych i miękkich (standardowa śruba gojąca) wykonano uzupełnienie tymczasowe oraz przeczep tkanek miękkich (CTG) dla poprawy ich biotypu.